تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

ساخت سازه های صنعتی سوله

سوله سازه‌ای فلزی با سقف شیب‌دار است که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می‌شود. 

سوله آهنگر

از این نوع سازه در کارخانه‌ها، اسکلت ساختمان، انبارها، مرغداری‌ها، آشیانه‌های هواپیما، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی که با قاب‌هایی با دهانه یزرگ نیاز است استفاده می‌شود. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون‌ها باید از تیرورق در پروفیل‌های سوله استفاده کرد.

اجزا سوله

ستون ،رفتر، پرلين ، استرات وال پست، بادبند،سگراد، سينه بند، پيچ و مهره، سايبان

انواع سوله

  • تک دهانه به صورت 8
  • دو يا چند دهنه با ستون مشترک به صورت 88 يا 888 يا 8888
  • دو دهانه به صورت 8
  • سوله مدور
  • سوله چند ضلعی

طراحی سوله

امر طراحي سوله کاريست تخصصي و بسيار دقيق، فاکتورهاي مهمي در طراحي دخيل هستند که بي توجهي به آنها ميتواند هم هزينه گزافي را به سازنده تحميل کند که صرفه اقتصادي را زير سوال مي برد و هم ممکن است نتيجه معکوس داده و استحکام و پايداري سازه را تضعيف نمايد. براي طراحي يک سوله اطلاعات زير مطلوب است : بار برف و نيروي باد ارتفاع جانبي سوله شيب مورد نظر سقف و طبيعتا محاسبه ي ارتفاع تاج طول دهانه ي عرضي طول دهانه هاي طولي و تعداد قاب هاي طولي در نظر گرفته شده آيا جرثقيل در طراحي سوله در نظر گرفته شود يا خير ؟ پوشش مورد نظر سقف . با دانستن اطلاعت فوق و ابعاد در نظر گرفته شده جهت سوله اقدام به طراحي آن مي نماييم که در نهايت تبديل به نقشه اي اجرايي خواهد شد و مي رود براي اجرا . اما اجراي سازهي سوله خود ماجرايي ديگر است، در ظاهر آسان اما در باطن مشکل است و باز هم کار هر کسي نيست و تيمهاي مهندسي خاصي هستند که نسبت به اجراي سوله اقدام ميکنند. مونتاژ و رگلاژ و تنظيم قاب هاي سوله کاريست بسيار حساس، هممواره در نظر داشته باشيد که مهاربندهاي جانبي سوله به سرعت و همزمان اجرا گردند زيرا يکي از نقاط ضعف سازه سوله ضعف پايداري آن در برابر نيروهاي جانبيست که البته اين امر توسط مهاربندهاي جانبي کاملا مهار ميگردد اما زمان اجراي آن از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است.

سوله
سوله
سوله
سوله