تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه مسکونی 160 تن

وزن پروژه :158.144

اتصال سازه : جوشی

آدرس پروژه : تهران ، مرزداران خ ناهید يگانه غربی