تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه 1000 تن مسکونی

وزن پروژه :1000 تن

اتصال سازه :جوشی

محل نصب :تهران -انتهای صیاد شیرازی شمالی-بالاتر ازخیابان صنایع- خیابان گلستان شرقی- خیابان گلزار-نبش بن بست یاس