تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه ویفر شرکت مانا انرژی پاک

وزن پروژه :2500 تن

اتصال سازه : پیچ و مهره