تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

پروژه 700 تن دیباجی

وزن پروژه :700تن

اتصال سازه :جوشی

محل نصب :تهران خیابان ديباجی جنوبی - نبش خیابان كاوس شرقی