تماس بگیرید

086 452 60 190-200

ایمیل بفرستید

info@ahangarco.ir

متره و برآورد دقیق پروژه ها فولادی

عبارتند از محاسبه مقادیر  مصالح به کار گرفته  و مصرف  شده در یک پروژه  از طریق متره و برآورد محاسبه می گردد .

در پروژه های فولادی متره و برآورد از دو طریق تجربه به پیاده سازی نقشه های کارگاهی شاپ دراوینگ انجام می گیرد.

جهت برآورد هزینه و زمان پروژه ها با شرکت آهنگر پیشگامان سازه زرند  می توانید تماس بگیرید.